A talpunk alatt található litoszférát különféle típusú kőzetek (magmás, üledékes, metamorf) építik fel, amelyek évszázmilliók történéseit mesélik el. Ezeket a kőzettesteket kialakulásuk óta olyan erőhatások érték a földkéregben, amelyek miatt azok deformálódtak és/vagy elmozdultak eredeti helyzetükből. Egy ilyen erőhatás által létrejött elmozdulás a vetődés is.
A vetődések során húzó-, nyomó- vagy nyíróerők hatására az egyes kőzetblokkok elmozdulnak egymáshoz képest, különféle méretű törésvonalak, ún. vetősíkok mentén. Hosszú idő alatt így egy rögökből álló vidék jön létre, ahol sasbércek, árkok, lépcsős felszínek és medencék váltogatják egymást (tkp. ezek a röghegységek).
A mellékelt képre tekintve egy ilyen klasszikus rögvidék képét fedezhetjük fel a Dunántúli-középhegységben, a Gerecse vidékén is: az árkok, medencék fölé mészkőből álló sasbércek magasodnak, amelyek az elmúlt évmilliókban emelkedtek ki a körülöttük lévő alacsonyabb térszínből, méghozzá törésvonalak mentén.

A fotó helyszíne: Gerecse (Dunántúli-középhegység), Kő-hegy (Mogyorósbánya térsége)

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A kőzetburok földrajza: A hegységképződés; A belső és a külső erők kölcsönhatása
– Magyarország természeti földrajza: A Dunántúli-középhegység

Ábra és szöveg: Veres Zsolt