A Napból érkező rövid hullámhosszú elektromágneses sugárzás egy része (kb. a fele) éri el a földfelszínt, ahonnan egy hányada hosszúhullámú sugárzás formájában visszasugárzódik a légkörbe, egy része pedig a földfelszínen elnyelődik.
Az, hogy mennyi sugárzás verődik vissza a légkör (világűr) felé, több tényezőtől függ: a földfelszín anyaga, domborzata, növényezettel való borítottsága, stb. A felszín fontos sugárzástani paramétere az albedó, amely megmutatja, hogy a felszínre beeső napsugárzás mekkora hányada verődik vissza. Például egy friss hófelszín a ráeső sugárzás több, mint 90%-át visszaverheti, míg egy természetes vízfelszín csak kb. a 10%-át.
A képen egy vizekkel, friss szántással és rétekkel tagolt alföldi térszín látható, ahol a különféle felszínek eltérő módon melegednek fel és verik vissza a sugárzást.

A fotó helyszíne: Békési-sík (Alföld), Békéscsaba térsége

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A levegőburok földrajza: A levegő felmelegedése

Ábra és szöveg: Veres Zsolt