A Balaton a fonyódi Várhegyi-kilátóból

A Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, a “magyarok tengere”, hazánk féltve őrzött kincse. Eredjünk most a Balaton kialakulásának nyomába, valamint próbáljuk meg felvázolni, hogy vajon ebben a formában mindig ott lesz-e a mi szeretett tavunk? A Balaton kialakulását, fejlődéstörténetét sokan kutatták és sokféleképpen próbálták megmagyarázni.

A legklasszikusabb geológiai magyarázat szerint a Balaton medre tektonikus (szerkezeti) mozgások hatására alakult ki, s az így létrejött süllyedéket töltötte ki később a víz. Alapvetően az iskolai földrajzoktatásban még ma is így tanítják. A másik magyarázat geomorfológiai (felszínalaktani) megfigyeléseket vett alapul, s azt mondta ki, hogy a tó medrét a szél alakította ki (tehát eróziós eredetű). Ma sem pontosan tisztázottak még a részletek, de valószínűnek látszik, hogy eltérő súllyal, de lehetett szerepe a tektonikának, a szélnek és egyéb eróziós folyamatoknak is. Egy dologban viszont egyet értenek a szakemberek: szét kell választanunk térben és időben a medernek és magának az egységes vízborításnak a kialakulását. A Balaton nem egy egységes mederből áll, hanem legalább 3-4 kisebb-nagyobb ún. részmedencéből, amelyek kb. 17-15 ezer évvel ezelőtt jöhettek létre. Ezeket a “fiókmedencéket” küszöbök választották el egymástól, amelyeket a víz eróziója (hullámzás) “bontott le” és nyitott egybe. Ez kb. 5 ezer évvel ezelőttre tehető. Tehát láthatjuk, hogy a meder és a tartós, egységes vízborítás kialakulása között akár 10 ezer év is lehet.
A Balaton vízszintje ma egy szabályozott állapotot mutat, de története során főleg klimatikus és/vagy emberi hatásra vízszintje többször jelentős változásokat mutatott (pl. volt amikor ki is száradt!). A tó medre finom hordalékokkal ma is töltődik, s kb. 6-10 ezer év múlva a Balaton teljesen feltöltődhet, mocsári, majd lápi állapotba kerülhet.
A fentiekből is kitűnik, hogy egy sekély tó (legyen az akár hatalmas is) földtani időben mérve rövid életű képződmény, s jelenlegi állapota a mi életünkben a földtani időhöz mérve csak egy pillanatkép.
A tó védelme, szennyeződésektől való megóvása mindannyiunk érdeke!
Hasonló témájú írásunk a Balatonról itt olvasható!

A kilátó pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt