Az évmilliókkal, évszázmilliókkal ezelőtt kialakult kőzettesteket a földkéregben különféle erőhatások érik, amelyek miatt azok eltörhetnek vagy meggyűrődhetnek.
Széthúzásos erőtérben az egységes kőzetblokkok eltörhetnek és a törésvonalak által kijelölt síkok mentén elmozdulhatnak egymáshoz képest. Ha az egyik kőzetblokk (fedőtag) a másikhoz (fekvőtag) képest lefelé mozdul el, akkor normál vetőről beszélhetünk.
Egy ilyen normál vető mentén mozdult el és zökkent le a képen jobb oldalon látható kőzetblokk, a bal oldalihoz képest, amely felület (vetősík vagy vetőtükör) szépen ki is rajzolódik. A kép a Gánt mellett található volt Bagoly-hegyi bauxit külfejtésben készült (Vértes).

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A kőzetburok földrajza: A lemezmozgások következményei – A hegységképződés

Ábra és szöveg: Veres Zsolt