A csatolt fotó a palócok által lakott, Árpád-kori eredetű Nagylóc település határából készült, északias irányban. Ezen egy közel ÉÉNy–DDK-i csapású, vasúti töltéshez hasonló dombsor látható, amely kb. 50–100 m-es relatív szintkülönbséggel magasodik a Vár-patak (és a Lóci-patak) völgye fölé.
A hosszanti, keskeny vonulat egy kipreparálódott telér, melynek kőzetanyaga az andezit. A telérek olyan (általában magmás), változó kiterjedésű kőzettestek, amelyek ásványos összetétele, szövete, szerkezete olykor jelentősen eltér a befoglaló kőzetekétől. Itt a Cserhát vidékén kb. 13-12 millió évvel ezelőtt emelkedtek fel a mélyből azok az izzó “magmacsomagok”, amelyek az idősebb tengeri üledékes kőzetekbe nyomultak be. Ezeket később az erózió “faragta” ki a “puhább” üledékes kőzetek “fogságából”.

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A kőzetburok földrajza: Az ásványok és a kőzetek keletkezése; Felszínfejlődés a belső és a külső erők kölcsönhatásában
– Magyarország természeti földrajza: Az Északi-középhegység

Ábra és szöveg: Veres Zsolt