Magyarország Dunától keletre eső országrészében két nagytáj osztozik, az Alföld és az Északi-középhegység. Ezen nagytájak a Gödöllő-Hatvan-Gyöngyös-Eger-Miskolc-Sárospatak Sátoraljaújhely vonal mentén találkoznak egymással, amelyet szakmai néven vásárvonalnak nevezünk. A vásárvonal nem egy geológiai törésvonal, hanem egy gazdaságföldrajzi/történelmi fogalom. A vásárvonal eltérő természeti adottságú és gazdaságú tájak érintkezési vonala, amely kiemelkedően fontos szerepet tölt be egy adott térség gazdasági életében/fejlődésében.
A mi esetünkben a Mátra és az Alföld találkozásánál fekvő Gyöngyös vásárváros (amely a képen is jól látszik) piacain cseréltek gazdát a hegyvidékek mezőgazdasági (pl. fa) és ipari termékei (pl. égetett mész, faszén) az Alföld rónaságainak termékeivel (pl. síksági termények, gyümölcsök). Ezeken a piacokon nem csak különféle termékek, hanem különféle etnikai és társadalmi osztályba tartozó embertípusok is találkoztak egymással.
A vásárvonal “tengelye” egyben fontos “közlekedési folyosó” is, a vasutak és a közutak tekintetében is.

A fotó helyszíne: Mátra (Északi-középhegység), Gyöngyös térsége

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– Magyarország természeti földrajza: Az Alföld és az Északi-középhegység

Ábra és szöveg: Veres Zsolt