A vízfolyások olyan mederben mozgó vizek, amelyek a gravitáció hatására a magasabb térszínről haladnak az alacsonyabb felé. Itt meg kell, hogy említsük a meder fogalmát is: a vízfolyást magába foglaló olyan hosszanti természetes (persze lehet mesterséges is) mélyedés, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít.
Kis- és középvíz esetében a meder és partvonala szépen kirajzolódik, nem úgy, mint árvízkor. Árvíznek azt az állapotot nevezzük, amikor a folyó a középvize által elfoglalt medréből kilép, s elönti az árteret vagy a gátak közötti árteret, amit hullámtérnek hívunk.
A képen az Észak-Magyarországon folydogáló Bódva 2013-as áprilisi árvize látható. Az “eredeti” meder vonalát fák szegélyezik, s láthatjuk azt, hogy a víz elöntötte a folyó ártereit is, szinte észrevétlenné téve az elsődleges medrét.

A fotó helyszíne: Bódva-völgy (Északi-középhegység), Edelény város térsége

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A vízburok földrajza: A folyók felszínformáló tevékenysége
– Magyarország vízrajza: A folyók
– Magyarország természeti földrajza: Az Északi-középhegység

Ábra és szöveg: Veres Zsolt