A Rozsdás-szakadék színpompás látképe

Erdélyország egyik legvarázslatosabb tájéka a Bihar-hegység. A földtani változatosság miatt (magmás, üledékes és metamorf kőzetek is) rendkívül gazdag formakincs jellemzi a hegységet, ezért a turisták egyik kedvelt célpontja. Ilyen kedvelt célpont a képen is látható Rozsdás-árok (Rozsdás-szakadék, Rozsda-szakadék). A holdbéli táj igazi földtani paradicsom, amelynek kialakulása is különösen izgalmas!

A Bihar-hegység Pádis környéki területeivel ellentétben a Rozsdás-szakadékot és vidékét nem jól oldódó mészkövek építik fel, hanem más, különféle színű és szemcse-összetételű törmelékes üledékes kőzetek. Ezekbe a laza szerkezetű, perm időszak végén és a triász időszak elején (kb. 250 millió éve) képződött összletbe vágódott bele az a vízfolyás, amely a szakadékot kialakította.
Az időszakos vízfolyás fő ágához több kisebb mellékág csatlakozik, amelyekhez szintén kisebb ágak csatlakoznak, és így tovább. Emiatt egy rendkívül tagolt, ágas-bogas vízfolyáshálózat képét mutatja a szakadék környezete. A vízfolyás-rendszer az idők folyamán belevágta magát a laza üledékbe és létrehozta ezt a látványos felszínalaktani formát. A bevágódás nem csak lefelé, a kőzettest belseje felé haladt, hanem a vízválasztó felé, hátrafelé is. A folyóvízi erózió mellett a tömegmozgások, a meredek partfalak folyamatos omlása is szerepet játszott a szakadék formálásában.
Hasonló “vörös színű földtudományi értékek” Erdélyben még Szászsebes és Szamosdebrecen mellett kereshetők fel.

A szakadék pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt