A vasúti bevágás látképe Nekézseny felett

A kicsiny Észak-Magyarországi település, Nekézseny határában egy különleges és egyedülálló földtani képződmény kereshető fel. A mesterséges földtani feltárás az egykori Eger–Putnok vasútvonal mentén található, közvetlenül Nekézseny egykori vasúti megállóhelye mellett, a településtől délnyugatra. Szilárd burkolatú úton a Deák Ferenc és az Ady Endre utcák találkozásáig mehetünk, majd onnan egy kanyargós, emelkedő földúton érhetjük el az átvágást (kb. 400 m megtétele után). De vajon miért is jelentős ez a vasúti bevágás, amelyet a környékbeli férfi lakosság fáradságos munkával ásott ki a 20. század elején?

Többek között szakmailag azért fontos a helyszín, mert egy olyan típusú és korú földtani képződményt tár fel, amely egész Észak-Magyarországon csak itt lelhető fel (Upponyi-hegység). A Nekézsenyi Konglomerátum Formáció névre hallgató, késő-kréta korú összlet a felszínen mintegy 8 km hosszú sávban nyomozható az Upponyi-hegység déli szegélyén (az ún. Tapolcsányi-alegységben).
A formáció szürke homokkő- és sötétszürke (mállottan sárga) agyagmárga-betelepüléses, vastagpados konglomerátum. A konglomerátumpadok ciklusos kifejlődésűek, vastagságuk változó, általában 1-3 m. A kavicsok többnyire szorosan érintkeznek, méretük rendkívül változatos (a maximális 20 cm-es). Általában jól koptatottak, gyakoriak a lekerekített szemcsék. A kavicsok anyaga rendkívül heterogén: fellelhető a Rudabányai-hegységből származó triász és jura mészkőkavics éppúgy, mint az Upponyi-hegységből származó metamorf kőzetek (pl. fillit, kovapala) lekerekített törmeléke. Érdekes, hogy a szomszédos Bükk hegységből származó kavicsokat még nem találtak a formációval foglalkozó szakemberek. Az ősmaradványok (pl. Foraminiferák, telepes korallok, puhatestűek) alapján a konglomerátum-összlet bizonyítottan késő-kréta (campani) korú.
Jelenlegi ismereteink szerint a Nekézsenyi Konglomerátum Formáció gravitációs üledékmozgással képződött tenger alatti lejtőüledék. Elsődleges felhalmozódási helye hegyvidékkel érintkező tengermedencének a hegylábhoz támaszkodó részében levő hordalékkúp, ahonnan annak lejtőin megcsúszva törmelékfolyással, esetenként turbidites zagyáramokkal áthalmozódott és a mélyebb tengerrészben újraülepedett.

A vasúti bevágás pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt