Fráter György várkastélyának maradványai Alvinc határában

Gyulafehérvártól nem messze, a Maros partján, az Erdélyi-medence és az Erdélyi-szigethegység találkozásánál fekszik Alvinc. A települést szászok alapították, stratégiai elhelyezkedése miatt (marosi sóút) fontos szerepet játszott a környék történelmében és gazdaságában. A középiskolai történelem könyveket fellapozva Alvinc nevét a középkori erdélyi történelem fejezetnél lelhetjük fel. Járjunk utána, hogy mi is tette Alvinc nevét halhatatlanná!

A település nevezetessége a reneszánsz Martinuzzi-kastély maradványa, amely még így romjaiban is lenyűgöző. A várkastély helyén eredetileg egy Domonkos-rendi kolostor állott. Fráter György (György barát, Martinuzzi György) váradi püspök, Erdély helytartója, az Erdélyi Fejedelemség megszervezője 1546-ban szerezte meg Alvincot és fogott hozzá a várkastély felépítéséhez. A tervek kivitelezése csak részben valósult meg, hisz 1551. december 17-én Ferdinánd király parancsára a Castaldo vezette olasz zsoldosok meggyilkolták a barátot. A kegyetlen gyilkosság után a halott több mint két hónapig vérbe fagyva feküdt a palotában, és csak 1552 márciusában temették el a gyulafehérvári Szent Mihály-templomban. Fráter György lavírozott a Habsburgok és a törökök politikája között, s a törökökkel kezdett tárgyalásokat, mire a megrettenő Ferdinánd meggyilkoltatta.
Fráter halála után Bethlen Gábor szerezte meg az épületet és komoly átalakításokba kezdett. A 17. század közepén török-tatár seregek dúlták fel. A 18. században az erdélyi püspökség tulajdonába került át, akik barokkos átalakításokat végeztek rajta. 1792-ben leégett a várkastély, amely ekkor veszítette el régi fényét véglegesen.
A 19. században a Kemény család tulajdonába került, s falai között született Kemény Zsigmond író. A 20. század történelmi viharai végleg romba döntötték az épületet, köveit a helyi lakosok hordták el. A jelentős történelmi eseményeknek helyet adó várkastély ma méltatlan állapotban áll Alvinc szélén, maradványai körül tehenek és birkák legelnek. Pár éve egy része összeomlott az épületnek.

A rom pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt