Ákos Árpád-kori falai vörösen izzanak

Szatmár megye déli részén, a Kraszna folyócska mellett fekszik az ősi kis település, Ákos. A döntően magyarok lakta község rejti Szatmár legrégebbi műemlékét, egy közel 800 éves református templomot. Nézzük meg, hogy miről mesélnek ezen ódon templomfalak!

A falu neve eredetileg Ákosmonostora volt, amely szóösszetétel az Ákos nemzetségre utal, ill. arra, hogy valaha monostor állott itt. A monostor és a hozzá tartozó templom a tatárjárás után épült fel az Ákos nemzetség adományaiból, amelybe később bencés szerzeteseket költöztettek. Közel 200 év béke után a település nevéből eltűnik a monostor szó, s szerzetesei elmenekülnek. Ezen tények egyértelműen arra utalnak, hogy idegen hadak dúlták fel az ősi monostort és környezetét. A templom viszont nem pusztult el, hanem vörös téglából épült falai között megjelentek a 16. század közepén a református hívek egyszerű, tiszta imáikkal és szertartásaikkal.
A 17. században arról adnak szót az írott források, hogy a templomot több ízben érték külső támadások és tetőszerkezete többször leégett. Volt egy olyan időszak is, hogy 90 évig tetőszerkezet nélkül folytak az istentiszteletek a megszentelt épületben. 1732-re kapott az épület egy barokk zsindelyes sisakot, ekkor került lefedésre. Isten házát azonban később sem kerületék el a csapások: 1747-ben villám csapott a tornyába, 1834-ben pedig földrengés rongálta meg, 1862-ben tűzvész dúlta.
1896-97 között komoly felújítások és átépítések kezdődtek Schulek Frigyes egyetemi tanár vezetésével, amelyek azonban csak 1902-re fejeződtek be. Ekkor az eredeti román stílusnak nem megfelelő barokkos tetőt kicserélték, a nyugati bejárat timpanonos előcsarnoka is ekkor készült, lombard kapuzati stílusban, így lett az épület egységes stílusú.
A román stílusú, bazilikás elrendezésű templom falai bevakolatlanok, ezért főleg naplementekor az épület vörösen izzik, amely már messziről vonzza a tekintetet.
Ákoson jelentős zsidó lakosság élt a II. világháború előtt, akik közül csak kevesen élték túl a nagy világégés borzalmas emberirtásait. Emléküket Holokauszt-emlékmű őrzi a település központjában.

A templom pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt