Ammonites (ősmaradvány)

Ammonites (ősmaradvány)

Név: Ammonites (ősmaradvány) Befoglaló kőzet: vörös mészkő („ammonitico rosso”) Kőzetcsoport: üledékes->vegyi és biogén üledékes->karbonátos üledékes Ásványos összetétel: kalcit Kor: jura (kb. 170 millió év) Képződési környezet (fácies): tengeri->mélytengeri...
Bazalttufa

Bazalttufa

Név: Tapolcai Bazalt Formáció Kőzettípus: lapillitufa (felszakított triász üledékes kőzettel) Kőzetcsoport: üledékes->piroklasztikus („vulkáni törmelékes”) Ásványos összetétel: plagioklászföldpát, piroxén, olivin, nefelin Kor: pliocén (kb. 3 millió év) Felszíni...
Breccsa

Breccsa

Név: Fődolomit Formáció Kőzettípus: dolomit (breccsásodott) Kőzetcsoport: üledékes->vegyi és biogén üledékes->karbonátos üledékes Ásványos összetétel: dolomit, kalcit Kor: triász (kb. 220–210 millió év) Képződési környezet (fácies): tengeri->sekélytengeri...
Diatomit I.

Diatomit I.

Név: Szurdokpüspöki Formáció Kőzettípus: kovaföld (diatomit; kovás szakasz) Kőzetcsoport: üledékes->vegyi és biogén üledékes->kovakőzetek Ásványos összetétel: kvarc, agyagásvány, karbonát-ásvány, kalcedon Kor: miocén (kb. 15 millió év) Képződési környezet...
Diatomit II.

Diatomit II.

Név: Szerencsi Riolit Lapillitufa Formáció Erdőbényei Tagozat Kőzettípus: kovaföld (diatomit; levelekkel és vasas Liesegang-gyűrűkkel) Kőzetcsoport: üledékes->vegyi és biogén üledékes->kovakőzetek Ásványos összetétel: kvarc, agyagásvány, karbonát-ásvány,...