A talaj a földfelszín legfelső laza, termékeny rétege, amely vízzel és tápanyagokkal látja el a benne található élőlényeket. Kialakulása egy ún. alapkőzeten kezdődik el, amelyet befolyásol az adott terület földtani felépítése, éghajlati, vízrajzi, domborzati tényezői, a rendelkezésre álló idő, valamint az emberi tevékenység is.
A szilárd ásványszemcsékből, a különféle szerves vegyületekből, valamint a levegővel/vízzel (részben) kitöltött pórusokból álló talaj szintekre tagolódik, melynek legfelső zónáját “A” szintnek nevezzük. Ebben a szinten található a legtöbb humusz (ez adja a sötét színét), valamint itt a legnagyobb a biológiai aktivitás is. Az előzőek mellett ebben a szintben zajlik a mezőgazdasági tevékenység, ebből kifolyólag ez a legerősebben bolygatott rétege is a talajoknak.
A képen egy humuszban gazdag, morzsalékos, jó levegő- és vízellátottságú talaj felszántott “A” szintje látható.

A fotó helyszíne: Békési-sík (Alföld), Békéscsaba térsége

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A kőzetburok földrajza: A talajok

Ábra és szöveg: Veres Zsolt