A külfejtéses bányákban, kiváltképp azok felhagyása után gyakori jelenség az, amikor a különféle meredekségűre meghagyott rézsűkön a lehulló csapadékvíz eróziós formakincset alakít ki.
A csapadékvíz a leérkezése után egy összefüggő vízfilmet, vízleplet hoz létre a felszínen, amely később szétszakadozik és a vízmolekulák kisebb-nagyobb erekké állnak össze, s indulnak meg a lejtő irányába. Az erózió hatására eleinte kis erek, majd barázdák és mély árkok alakulnak ki, amelyek teljesen felszabdalhatják a felszínt.
Egy ilyen barázdákkal és kisebb árkokkal felszabdalt részű látható a csatolt képen is, amely a Gyenesdiás melletti felhagyott dolomitbányában készült. A víz irányát a kék nyilak jelzik.

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A levegőburok földrajza: A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége

Ábra és szöveg: Veres Zsolt