A felszín alatti vizek egyik fontos csoportját képezik az ún. résvizek, amelyek a különféle kőzetek repedéseiben, hasadékaiban raktározódó/áramló felszín alatti vizek. A karbonátos kőzetekben (pl. mészkőben, dolomitban) található résvizet karsztvíznek nevezzük, amely döntően csapadékvíz eredetű.
A mészkőhegységek kőzeteiben tárolódó karsztvízkészlet tiszta- és bővizű karsztforrások formájában bukkan elő, amelyek nem csak fontos turisztikai látnivalók, hanem az ivóvízellátásban is kiemelkedő szerepük van.

A fotó helyszíne: Bükk (Északi-középhegység), Imó-kői-karsztforrás

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A vízburok földrajza: A felszín alatti vizek

Ábra és szöveg: Veres Zsolt