A szilárd kőzetburkot (litoszférát) alkotó kőzeteket hosszú, évszázmilliókig tartó “életük” során különféle erőhatások érik. A hegységképző mozgások során a kőzetek vetődhetnek (azaz eltörhetnek és elmozdulhatnak egymás mellett) és gyűrődhetnek is.
A kőzettestekre ható irtózatos erejű (össze)nyomás hatására a nagyobb mélységben, nagyobb nyomáson és hőmérsékleten lévő kőzetrétegek képlékenyen deformálódhatnak, azaz meggyűrődhetnek. A “meghajlott” kőzetrétegek alapegysége a redő, melynek több típusát is megkülönböztetjük (pl. álló redő, ferde redő, fekvő redő).

A fotó helyszíne: Királykő-hegység (Déli-Kárpátok), Románia

A földrajz tananyaghoz való kapcsolódás (témakör/lecke):
– A kőzetburok földrajza: A kőzetlemez-mozgások és következményeik

Ábra és szöveg: Veres Zsolt