Nummulites (ősmaradvány)

Név: Nummulites (ősmaradvány)
Befoglaló kőzet: mészkő
Kőzetcsoport: üledékes->vegyi és biogén üledékes->karbonátos üledékes
Ásványos összetétel: kalcit
Kor: eocén (kb. 40 millió év)
Képződési környezet (fácies): tengeri->sekélytengeri rámpa
Felszíni földrajzi előfordulás: Kárpát-medencei eocén korú rétegsorok
Fotópéldány gyűjtési helye: Magyargyerőmonostor (Erdély, Kalotaszeg), országút bevágása