Kőszén

Név: Mecseki Kőszén Formáció
Kőzettípus: feketekőszén (gömbszén)
Kőzetcsoport: üledékes->szerves üledékes->kőszenek
Ásványos összetétel: kvarc, kalcit, csillám, agyagásvány
Kor: jura (kb. 200 millió év)
Képződési környezet (fácies): szárazföldi/tengeri->folyóvízi; tavi/sekélytengeri
Felszíni földrajzi előfordulás: Dunántúli-dombság->Mecsek
Fotópéldány gyűjtési helye: Pécs, Vasasi-külfejtés