Bazalt III.

Név: Bári Leucitit Formáció
Kőzettípus:
bazalt
Kőzetcsoport: magmás->kiömlési magmás (effuzív)
Ásványos összetétel: olivin, leucit
Kor: pleisztocén (kb. 2 millió év)
Felszíni földrajzi előfordulás: Dunántúli-dombság->Baranyai-dombság
Fotópéldány gyűjtési helye: Bár településtől DNy-ra (Duna-ártér)