Az erdélyi Kék Lagúna titkai

Az erdélyi Kék Lagúna titkai

Kolozsvártól északnyugatra kb. 30 km-re, a Nádas-patak mentén, a „Czifra Kalotaszeg” vidékén fekszik Egeres. A napjainkban főleg románok lakta település romos Bocskai-várkastélyáról, valamint középkori eredetű református templomáról nevezetes, ahol Bocskai István...
Mi fán terem a konglomerátum?

Mi fán terem a konglomerátum?

Az üledékes kőzetek egyik nagy csoportját a törmelékes üledékes kőzetek, idegen kifejezéssel a klasztitok alkotják. Ezek a fizikai mállás (aprózódás) eredményeként keletkezett szemcsék helyben maradt vagy a szállítást követően felhalmozódott tömegei, amelyek minden...
A Csalhó, Moldva Olümposza

A Csalhó, Moldva Olümposza

A Keleti-Kárpátok középső hegyláncai között magasodik a Csalhó, amely már a történelmi Moldva területén húzódik, az ezeréves magyar határ keleti oldalán. A románok által szent hegyként tisztelt masszívum a Kárpátok egyik leggyakrabban látogatott hegysége, amelyet...
A Maros turisztikai forrása

A Maros turisztikai forrása

Kedves olvasóink nagy része úgy hiheti, hogy egy folyónak csak egy forrása van. A Maros esetében viszont legalább két forrás ismeretes, amelyek földrajzilag is viszonylag távol helyezkednek el egymástól. A folyó forrásainak felkereséséhez legalább egy napot kell...
Kővé vált öregasszonyok a Bucsecsben

Kővé vált öregasszonyok a Bucsecsben

A Kárpát-medencét úgy ölelik körbe és védelmezik a Kárpátok hegyláncai, mint magzatot az anyaméh. A közel 2000 km hosszúságú, egymással közel párhuzamos vonulatokból álló Kárpátok az Eurázsiai-hegységrendszer egyik legváltozatosabb területe. A különféle korú, óriási...
A Teleki-csúcs vulkanikus ormán

A Teleki-csúcs vulkanikus ormán

A Keleti-Kárpátok nyugati láncainak középső részén helyezkedik el a Kelemen-havasok vidéke. A Kelemenben veszi kezdetét az a vulkanikus ív, amely egészen a Hargita déli részén található Csomádig húzódik. A vulkanikus kőzetekkel és bizarr sziklaképződményekkel...