A bazaltsapkával fedett Kab-hegy irányából érkezve már messziről feltűnik a molnárlegényből lett Kinizsi Pál hadvezér középkori eredetű várának nagyvázsonyi lakótornya. Nagyvázsonytól már a Balaton-felvidék változatos földtani felépítésű és ebből következőleg ugyancsak változatos domborzatú vidékein koptatjuk az Országos Kéktúra útvonalát, amelyen ugyancsak nem fogunk unatkozni.
A Nagyvázsony és Sümeg közötti közel 140 km-es szakaszon érinteni fogunk évmilliókkal ezelőtt működött bazaltvulkánok lepusztult maradványait, átkovásodott homokkőből álló kőtengereket, valamint mészkőből és dolomitból álló sasbérceket is. Az izgalmas formakincshez pedig olyan emberkéz alkotta épített környezet társul (pl. szőlőhegyi présházak és kutak, szárazon rakott kőfalak, középkori várromok), amely egyedi hangulata a világ egyik tájához sem teszi hasonlatossá a Balaton-felvidéket. Járjuk hát be közösen a Balaton-felvidék OKT útvonalait és utazzunk együtt évszázmilliókat! Kalandra fel, irány a kövek világa!

 

A Fekete-hegy földtudományi értékei

A műemlékekben gazdag Nagyvázsony (bélyegzőhely) után a Szent Mihály- és a Tálódi kolostorromok maradványai, valamint a kiváló vizű Kinizsi-forrás érintésével érkezünk meg a Csicsói erdészházhoz, ahol bélyegeznünk kell füzetünkbe. Innen még kb. 7 km-es bandukolás vár ránk a kicsiny Balatonhenye községig (bélyegzőhely), ahol akár az első éjszakánkat is tölthetjük. A hangulatos kis falucska fölé nyugatról magasodik a Fekete-hegy bazaltplatója, ahol számtalan földtudományi, tájképi és kultúrtörténeti érték vár becserkészésre.
A Fekete-hegy térségében a bazaltok ásványain végzett kormeghatározások szerint a vulkáni működés kb. 4,6 millió évvel ezelőtt kezdődött el. A mélyreható törésvonalak mentén viszonylag gyorsan felnyomuló bazaltos magma a Pannon-tóban korábban lerakódott „vizes” üledékekkel találkozott. A tűz és a víz kölcsönhatásának köszönhetően, irtózatos erejű robbanások során egy különféle szemcseméretű vulkáni törmelékekből álló gyűrű keletkezett az akkori felszínen. A vulkáni működés későbbi, csendesebb szakaszában ezt a tufagyűrűt bazaltláva töltötte ki, amelyet a vulkanizmus befejező akkordjában egy salakkúp felépülése zárt le. A bazaltos lávakőzetek vastagsága helyenként az 50 m-t is elérheti. A Fekete-hegyet felépítő hosszú és szakaszos vulkáni működés kb. 2,9 millió évvel ezelőtt fejeződött be. A 369 m magas, kb. 15 km2-es kiterjedésű hegyen legalább három kürtőből zajlott annak idején a vulkáni anyagszolgáltatás. A külső erők által azóta erősen „megnyirbált” Fekete-hegyen a fent nevezett vulkáni törmelékes- és lávakőzetekkel, valamint az ezek eltérő lepusztulásához köthető formakinccsel találkozhatunk.

A Vaskapu ívesen hajlott bazaltjai a Fekete-hegyen

Az első igazi földtani csemege a Vaskapunak elnevezett árokban lelhető fel. Itt egy időszakos vízfolyás bevágódásának köszönhetően egy olyan ritka földtani szerkezet tárul fel, amely a maga nemében egyedülálló az országban. Fent említettük, hogy a vulkáni működés kezdeti szakaszában egy vastag vulkáni törmelékes összlet és egy tufagyűrű jött létre, amelyet hígan folyó bazaltos láva töltött ki. A kürtőből kinyomuló láva szétterülését az akkori térszínen a tufagyűrű fala akadályozta meg, amelynek az izzó kőzetolvadék mintegy nekitorlódott. A későbbiekben a lassú kihűlés során egy meredeken dőlő, bazaltokból álló szerkezet jött létre, amelyet ma a kéktúra útvonala mentén tanulmányozhatunk. A tufagyűrűnek ma már nyoma sincs, hisz „puhább” mivolta miatt már az erózió áldozatául esett az elmúlt évmilliókban. A Vaskapuból kimászva a vidék legnagyobb, közel sík felszínű bazaltfennsíkján találjuk magunkat, ahol kisebb-nagyobb lápos tavak vize csillog (pl. Bika-tó). De vajon hogyan kerülhettek ide a hegy tetejére tavak, amelyekből annak idején halásztak is?
A tavak egyes kutatók szerint a bazalt alatt települő idősebb kőzetek „berogyásával” keletkeztek, de valószínűbb, hogy az egykori lávaárak közötti kisebb mélyedéseket töltötte ki a csapadékvíz és a felszín alatti vizek. A hegy déli peremén őrt álló Eötvös Károly-kilátóhoz érve a Balaton-felvidék egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk, ahonnan a Hegyes-tűtől a Tapolcai-medencéig tekinthetünk körbe, beleértve a Balaton déli partját is.
A káprázatos kilátásban való gyönyörködés után kemény ereszkedésbe kezdünk a Fekete-hegy meredek bazaltos letörésén és az Öreg–hegyi-kút, valamint a középkori Töttöskál falucska 12–13. századi templomromjának érintésével. Hamarosan a mesebeli Szentbékkálla községbe érkezünk be, ahol nem csak bélyegeznünk kell, hanem egyéb „geocsemegék” is várnak ránk.

 

A Káli-medence kőtengerei

Szentbékkálla egyedi hangulatú épített örökségének megtekintése után, a Velétei palotarom érintésével érkezünk meg a Káli-medence legendás kőtengereinek egyik legszebbikéhez, ahol ismertetőtáblák mutatják be annak kialakulását.

A szentbékkállai Kelemen-kő sziluettje

A homokkövek létrejöttének megértéséhez kb. 10 millió évet kell visszaugranunk az időben, a földtörténeti miocén kor kései szakaszába. Ekkor a mai Káli-medence területén a Pannon-tó vize hullámzott, amelybe északkelet felől egy hatalmas félszigetként „lógott be” a Dunántúli-középhegység vidéke. A Pannon-tó parti övezetében rakódott le a kőtengerek homokos és kavicsos alapanyaga, melynek szemcséit a hullámmozgás és a parti áramlások mozgatták, koptatták, s osztályozták méret szerint. A metamorf kőzetekből származó szemcsék anyaga szinte teljes egészében homok és kavics szemcsenagyságú, különféle színekben (fehér, rózsaszín és sötétszürke) tündöklő kvarcit, amelyeket kova cementál össze. A szemcséket „összetapasztó” kovás cementációnak nagyon fontos szerepe volt a kőtengerek kialakításában. De vajon honnan jött a kova?
A kova eredete napjainkban is erősen megosztja a szakembereket. Korábban a környék bazaltos vulkanizmusához kapcsolódó utóvulkáni kovás oldatokhoz kötötték a cementáció kialakulását. Az újabb kutatások szerint a kova a meleg–nedves és meleg–száraz évszakok váltakozása következtében ingadozó talajvízből vált ki, amely kovakiválásokat a szakirodalom silcretek-nek nevezi. A felszín alatti vizek a jobban átjárható kőzetegységeket részesítették előnyben, „kicsapva” a szemcsék közötti pórusokban a kovát. Ezek a kovás cementációjú egységek jobban ellenálltak az elmúlt évmilliók eróziójának, mint a kevésbé cementáltak („puhábbak”). Ennek az lett az eredménye, hogy a nem kovás részeket az erózió (pl. a jégkorszakokban itt „száguldozó” munkaképes szél) elhordta, míg a kovás részeket bizarr sziklatömbökként hagyta itt az utókor számára.
A szél munkájáról a fényesre mart/csiszolt, barázdált kőzetfelszínek és a „félbevágott” kavicsok tanúskodnak. Érdekes mikroformák még az ún. madáritatók is, amelyeket a növényi eredetű humuszsavak oldottak ki a kőzet felszínén. Az egykori kőtengerekből a néhai bányászat már sajnos csak mutatóban hagyott meg kisebbeket, hisz a kovás homokkövek alkalmasak voltak például malomkövek, kaszakövek és egyéb szerszámok készítésére is.

“Kavicszsinór” a Szentbékkállai-kőtenger homokkövében

Érdekesség, hogy a kőtenger kifejezés nem egészen pontos, hisz a valódi kőtengerek a földtörténeti jégkorszak (pleisztocén) fagyaprózódása során jöttek létre. Mivel a Káli-medencében található „kőtengerek” nem így alakultak ki, ezért rájuk csak a pszeudo-kőtenger, azaz az ál-kőtenger kifejezést használhatjuk. A Szentbékkállai-kőtenger legikonikusabb sziklája a Kelemen-kő (vagy „ingókő”), amely tetejére felmászva egy ide-oda billegő kőtömbre taposhatunk rá.

 

Vulkántúra a Tapolcai-medencében

Szentbékkálla után az OKT útvonala hosszan halad a Sátorma és a Hajagos között, majd megérkezik a Csobánc alá, amely már a Tapolcai-medence területe. Itt jegyeznénk meg, hogy a Hajagos egykori bazaltbányájában egy földtani bemutatóhely létesült, amely kisebb kitérővel érhető el a kékről, de mindenképpen megéri.
A Tapolcai-medencében őrt álló, az id. Lóczy Lajos által tanúhegyeknek elnevezett egykori bazaltvulkánok ma ugyan a tájból kiemelkedő óriások, de működésük idején „lukak” voltak a földkéregben. A maar-típusú vulkánoknak nevezett felépítmények a Tapolcai-medence területén (amely akkoriban még nem volt medence) kb. 4–3 millió évvel ezelőtt működtek. A kialakulásuk általában egy heves robbanással kezdődött, amely során az egykori Pannon-tóban lerakódott üledékek felszínén egy pár tíz méter magas tufagyűrű alakult ki. A robbanások oka a Fekete-hegynél már emlegetett tűz és víz kölcsönhatásában keresendő. A robbanásos kitörések után, az üledékekből „elfogyó” felszín alatti vizek miatt a működés csendesebb lett, s a tufagyűrűket izzó és hígan folyó (azaz kis viszkozitású) bazaltláva töltötte ki, lávatavakat alakítván ki. Bizonyos tanúhegyek esetében a vulkáni működés salakkúpok épülésével fejeződött be. A kemény bazaltsapka megóvta a „puhább” pannon üledékeket a későbbi korok eróziós folyamataitól (pl. a szél pusztító hatásaitól), ezért a korábban a „terepszinten” működő vulkánok lassan kimagasodtak az üledékekkel fedett környezetükből. Ezeket az egykori felszín magasságáról tanúskodó hegyeket nevezzük találóan tanúhegyeknek Lóczy Lajos óta.

A Csobánc látképe Káptalantóti irányából

Így jött létre a 376 m magas, várrommal koronázott Csobánc is (bélyegzőhely), ahonnan a Tapolcai-medence egyik legszebb kilátásában gyönyörködhetünk. A hegy platóján dacolnak az időjárással Csobánc várának maradványai, amely falaiban a hegyet felépítő kb. 3,4 millió éves bazaltok köszönnek vissza. Az erősség a legtöbb magyar kővárhoz hasonlóan a tatárjárás utáni évtizedekben épült, s évszázadokon át a Rátót nembeli Gyulaffy család tulajdona volt. Egyik leghősiesebb napja 1707. február 25-e volt, amikor is egy maroknyi csapat (köztük nők és gyerekek is) aratott győzelmet a túlerőben lévő osztrák császári sereg ellen, élükön Rabutin generálissal.
A Csobánc bejárása után hosszan ereszkedünk le a biopiacáról nevezetes Káptalantóti településre (bélyegzőhely), majd egy újabb tanúhely „szoknyáján”, a Gulácson kapaszkodunk tovább. A szép panorámát adó 393 m magas csúcsra rövidke kitérővel térhetünk fel a kék háromszög jelzésen. Az itt csúcsosodó bazaltvulkán találó, de szakmailag nem teljesen helyes neve a „magyar Fuji”. A Gulács után következik az a meghódítandó bazaltóriás, melynek neve szinte mindenki számára ismerősen cseng: Badacsony.
A hegy bejárására érdemes akár egy egész napot is rászánni, hisz a turistautakkal behálózott Badacsony számtalan földtudományi, tájképi és kultúrtörténeti értéket rejt. A bazaltorgonákkal, meredek törmeléklejtőkkel, vadregényes kilátóhelyekkel és kiváló borokkal rendelkező Badacsony az egész kéktúránk egyik legcsodálatosabb helyszíne. Ezt akkor érezhetjük át különösen, amikor a hegy déli oldalán letekintünk a Balaton végtelennek tűnő vízfelületére. A hegy bejárása után Badacsonytördemicen bélyegezhetünk vagy akár pihenhetjük ki a nagyobb szintemelkedéseket tartalmazó hegymeneteinket. A Badacsonyból lefelé haladva, a Bujdosók lépcsője például igen csak használatba veszi lábizmainkat!
A Badacsony után a látnivalók sora még nem fejeződött be, hisz pár kilométer múlva a műemlékekben gazdag Szigliget (bélyegzőhely) következik. A bazaltból és különféle szemcseméretű robbanástermékekből álló szigligeti kiemelkedések (pl. Antal-hegy, Hálás-tető, Vár-hegy) egykoron szigetet alkottak a jóval nagyobb méretű Balatonban. A számos látnivaló közül a középkori vár romjait javasoljuk, ahonnan szintén csodálatos panorámában lehet részünk. A Vár-hegy anyagát robbanásos eredetű bazaltos kitöréstermékek építik fel, amelyekbe kb. 4 millió évvel ezelőtt egy kisebb bazaltos lávatest, idegen kifejezéssel telér nyomult be. A Vár-hegyet és térségét felépítő bazaltos kőzetek a vár falaiban is kiválóan tanulmányozhatók. Szigliget után egy újabb tanúhegy, a Szent György-hegy meghódítása vár ránk. A hangulatos Lengyel-kápolna, Tarányi-présház és az Oroszlánfejű-kút érintésével lassan, de biztosan a 415 m magaslati ponton találjuk magunkat, ahonnan megkapó körpanorámában gyönyörködhetünk. A hegy északi oldalán, a néhai Kaán Károly Kulcsosház (bélyegzőhely) felett találjuk a Tapolcai-medence legismertebb és legmonumentálisabb bazaltorgonáit, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül.

Bazaltorgonák és törmeléklejtő a Szent György-hegyen

A helyi népnyelv által csak bazaltorgonáknak hívott vaskos oszlopok az egykori tufagyűrűben kihűlő lávató bazaltos kőzeteit képviselik. A lávató bazaltos kőzetolvadékát a hűlés miatti zsugorodás (térfogatcsökkenés) hatására sűrű repedéshálózat járta át. Ez a lávató felszíni, gyorsabban hűlő régiójában egymással közel párhuzamos, vízszintes orientációjú repedéseket jelentett, amely néhány cm/dm-es padokra „osztotta” fel a bazaltot. Az egykori lávató vastag belső „magja” viszont lassabban hűlt ki, s ebben már a hűtő felszínre (a légkörre) merőleges, közel függőleges repedések jöttek létre. A repedésekkel átjárt bazaltot a földtörténeti jégkorszak (pleisztocén) fagyváltozékony hidegebb szakaszaiban a fagyaprózódás „tördelte” tovább, hisz a megfagyó víz kb. 9%-os térfogatnövekedése kiváló kőzetrepesztő hatással bírt. A függőleges és vízszintes repedések tehát szép lassan tovább tágultak, amíg a bazaltplató pereméről azok bazaltorgonák formájában kőzetblokkokat el nem különítettek. A kb. 10–20 m magas és kb. 1,5–2 m átmérőjű oszlopok tehát forró kőzetolvadékból születtek, de a fagy hatására formálódtak ki!
Hiába a több millió éves kor, a bazaltoszlopok is pusztulnak: ennek ékes bizonyítékai a bazaltorgonák alatt felhalmozódó vastag törmeléklejtők (nem teljesen helyesen kőtengerek), amelyek az oszlopok anyagából alakultak/alakulnak ki. Természetesen nem csak a Szent György-hegyen találhatók bazaltoszlopok: a Badacsony, a Gulács, a Hegyes-tű (és még sorolhatnánk) is tartogat belőlük jó néhányat, hol vékonyabbat, hol vastagabbat (az oszlopok vastagsága a kihűlési idővel van összefüggésben).
A Szent György-hegy után a kéktúra útvonala hosszan ereszkedik le Tapolcára (szintén bélyegzőhely), ahol ha időnk engedni, ne feledjünk el csónakázni egyet a miocén mészkőben kioldódott Tapolcai-tavasbarlang kéklő víztükrén vagy sétálni a festői Malom-tó partján.

 

A Keszthelyi-hegység: mészkő vagy bazalt?

Tapolca után hosszú aszfaltos menetelés vár ránk a Keszthelyi-hegység lábánál fekvő Lesencetomaj és Lesenceistvánd (bélyegzőhely) településekig. A Tapolcai-medence felé szép kilátást adó Kő orra és Vállus (bélyegzőhely) település után a Keszthelyi-hegység erdőkkel fedett triász sasbércei közé vetjük magunkat. A terület a Dunántúli-középhegység legnyugatibb tagja, s döntően különféle triász karbonátos kőzetek építik fel (pl. mészkő és dolomit), de a hegység északi részén megjelennek a bazaltok is. Az egykori triász selfeken lerakódott kőzetek később összetörtek, s törésvonalak mentén lezökkentek (árkok és medencék) vagy kiemelkedtek (sasbércek), létrehozván a Keszthelyi-hegység sajátos mai arculatát.

A gyenesdiási Vadlány-lik bejárata

Gyenesdiáson rövidke kitérővel (sárga sáv jelzés) érhető el a Vadlány-lik elnevezésű barlang, amely kialakulását tekintve egyedülálló az országban. A Kárpát-medence területét a késő-miocénben (kb. 12 és 5 millió év között) egy fokozatosan kiédesedő óriási víztömeg töltötte ki, amelyet Pannon-tónak kereszteltek el a szakemberek. Ebből a tóból hosszú ideig mintegy szigetként emelkedett ki a Keszthelyi-hegység, amelybe különféle alakú és méretű öblök nyúltak. A part menti áramlások és a víztömeg hullámzása komoly pusztító tevékenységet fejtett ki a partvonalra, amelyet idegen kifejezéssel abráziónak nevezünk. Az erős hullámzás felőrölte a partokat alkotó triász kőzeteket, s kerekded, ún. abráziós kaviccsá formálta azokat. Ha nem volt elég ideje a dolomittörmeléknek lekerekítődni, akkor szögletes murva formájában ágyazódott be a rétegsorba. Ezek a különféle módon koptatott karbonátos törmelékek vesznek részt a Vadlány-lik földtani környezetének kialakításában. Az egykori Pannon-tó hullámzása a felelős a barlang kialakításáért is, s szintén a hullámzás alakította ki a barlang környezetében található bizarr formájú „kalapos sziklákat” is. Ha arra járunk, ne feledjünk el benézni a gyenesdiási felhagyott dolomitbányákba sem, ahol a víz „felárkoló” munkája miatt igazi holdbéli táj fogad minket.
Gyenesdiás után Keszthely következik, ahol a bélyegzés után annyi látnivaló vár ránk, hogy felsorolni is sok lenne (gondoljunk csak a Festetics-kastélyra, ahol akár egy napot is el lehet tölteni). Keszthely után az egyedi hangulatú fürdővároska, Hévíz következik (bélyegzőhely), ahol Európa legnagyobb melegvizű tavában lubickolhatunk egyet. A forrástó mélyén egy barlang található, amelyben különféle hőmérsékletű vizek keveredése által kb. 35–36°C-os víz jön létre a mederben, a fürdőzők nagy örömére. A közhiedelemmel ellentétben a tó vize nem vulkáni kráterben helyezkedik el, hanem a feltörő forrásvíz által „kiöblösített” tölcsér alakú mélyedésben.

Sümeg vára kréta mészkőből álló sasbércen áll

Hévíz után az egregyi, Árpád-kori eredetű Szent Magdolna-templom érintésével érkezünk meg a 18. századi Gyöngyösi Csárdához és Rezi településre (mindkét helyen kell bélyegeznünk). Ha időnk engedi, érdemes felmászni a kék rom jelzésen a középkori vár romjaihoz, ahonnan a triász kőzetek tetejéről megkapó panorámában lehet részünk. Rezi után Zalaszántó (bélyegzőhely) következik, ahol nem csak egy buddhista sztúpával, hanem egy kör alakú bazaltplató (Tátika) tetején őrt álló középkori vár romjaival is megismerkedhetünk. Végül a füzetünkbe az utolsó bélyegzéseket a Sarvalyi erdészháznál, valamint Sümegen üthetjük be. Szintén megér egy misét Sümeg is, ahol számtalan földtudományi értékkel találkozhatunk (pl. Sintérlapi-kőfejtő, Mogyorós-domb őskori kovabányája, kréta mészkőből álló, középkori várral koronázott Vár-hegy).

 

Írta és fotók: Veres Zsolt geológus (a teljes cikk a Turista Magazin 2021. évi márciusi számában jelent meg)