Ennyi maradt napjainkra Folyás egykori templomából

A közel 300 lelket számláló Folyás község Hajdú-Bihar megye északnyugati részén található, a Hortobágy rónaságainak peremén. A tipikus mezőgazdász falucska a megye legkisebb és legfiatalabb települése, különösebb látnivalói, műemlékei nincsenek. Folyásra dél felől, Újszentmargita irányából érkezve viszont téglából álló romok ragadják meg tekintetünket. A gyakorlott utazó előtt egy Árpád-kori templom képe elevenedik meg, amelyet a törökök pusztítottak el. Ez tíz esetből kilencszer biztosan így van, kivéve a folyási romokat! De akkor kik, mikor és miért pusztították el a falucska egykori templomát? Eredjünk most ennek nyomába!

Folyás 19. században épült római katolikus templomában egészen a II. világháborúig komoly hitélet folyt: istentiszteletek és a gyerekeknek hittanórák segítették a vallásos neveltetést.
1944 őszén viszont komoly harci cselekmények kezdődtek azokon a hortobágyi rónaságokon, ahol előtte pásztorok terelték nyájaikat. 1944. október 9-én kezdődött a II. világháború egyik legnagyobb páncéloscsatája Debrecen közelében. A németek oldalán az I. Magyar Királyi Páncéloshadosztály szállt szembe a szovjet Vörös Hadsereg Malinovszkij marsall vezette 2. Ukrán Frontjával. Az október közepéig elhúzódó harcoknak esett áldozatul a folyásiak kis katolikus temploma is.
A visszavonuló német csapatok “Isten házát” aláaknázták és felrobbantották, nehogy az ellenség javait szolgálja a háború további részében. A templom tornya ugyanis olyan magas volt, hogy a helyiek emlékezete szerint Debrecenig el lehetett látni belőle, ezért kiváló megfigyelőtoronyként szolgált háborús időkben. A kis építmény alapozása is annyira megsérült, hogy a későbbiekben sosem épült már újra. Köveit később építkezések anyagául széthordták. Folyás új temploma a település belterületén áll.
Így történhet meg az, hogy Folyás határában nem Árpád-kori, törökök által elpusztított templomromot lát az utazó, hanem egy 72 éves, németek által felrobbantottat. A rom egy kerítéssel körülvett horgásztó területén található, amely a nyitvatartási időben látogatható.

A templomrom pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt