Az Arlói-tó látképe

Észak-Magyarországon, Ózdtól nem messze, dombok ölelésében helyezkedik el a kicsiny falu, Arló. A település nevének hallatán a földrajzosoknak vagy a földrajzból tájékozottaknak egy tó juthat az eszükbe, amely tankönyvi példája a csuszamlással keletkezett tómedreknek. A középiskolai földrajz tankönyveket a vízburok témakör tavak leckéjénél fellapozva, a tömegmozgással (azon belül csuszamlással) kialakult tavaknál biztosan, hogy az Arlói-tó szerepel. Nézzük meg egy kicsit részletesebben, hogy miképp is alakult ki ez a ritka tómeder-típus!

Az Arló környéki dombok anyagát különféle kora-miocén korú, laza tengeri üledékek és üledékes kőzetek alkotják. A vastag üledékes rétegsor anyaga rendkívül heterogén: előfordulnak benne durvább szemcseméretű homokok, valamint ennél finomabb szemcséjű kőzetlisztek és agyagok is. Ezek váltakozása miatt elmondhatjuk, hogy a vizet jól és kevésbé jól vezető (permeábilis és impermeábilis) üledékes horizontok váltogatják egymást. Az imént említett tulajdonságoknak azért van fontos szerepük, mert a felszín felől a mélybe szivárgó vizeknek a finom szemcseméretű agyagok útját állják, s “meglágyítva” azokat kiváló csúszópályát jelentenek a felette települő üledékeknek. Így történt ez az arlói Szohony-patak fölé tornyosuló Csahó-hegy esetében is.
A csuszamlás a tömegmozgások egy fajtája, amely során az elmozdulás viszonylag gyorsan történik, egy markánsan kirajzolódó felület, a csúszópálya mentén. A Csahó-hegy üledékes tömegében, egy agyagosabb réteg mentén csúszópálya alakult ki az 1920-as évek elején, amely hatására egy kb. 300 m hosszú homlokfal mentén történt a hirtelen elmozdulás. A leszakadó hatalmas tömeg elzárta az alatta folydogáló patak vizét, amely hatására az felduzzadt, létrehozván az Arlói-tavat, pontosabban annak medrét. A hegy lejtőjének stabilitása az alábányászás és/vagy a növényzet megbolygatása miatt borulhatott fel. A képen kiválóan látszik a csuszamlás hatására kialakult ún. “hepe” és “hupa” is. Így alakult ki hazánk legnagyobb és leghíresebb, csuszamlással (suvadással) kialakult tava.
A tó ma már turisztikai célokat szolgál, körülötte üdülőövezet épült ki.

A tó pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt