Az Örsi-hegy vörös homokkövei, háttérben a Tapolcai-medence “tanúhegyei”

A Balaton északi partján, a Tapolcai-medencében állnak őrt a bazalt kőzetanyagú vulkanikus tanúhegyeink. Ezek keleti szomszédságában, Badacsonyörs felett magasodik a 311 m magas Örsi-hegy, amely kakukktojásnak számít az előbb említett tanúhegyek között, hisz üledékes konglomerátum és homokkő alkotja.

A késő-perm időszaki (kb. 250 millió éves), vöröses színezetű törmelékes üledékes kőzetek a Balaton-felvidék karakterisztikus képződményei közé tartoznak. Különféle szemcseméretekből álló üledékes kőzetei (főleg aleurolit, homokkő és konglomerátum) egy ősi folyóvízi rendszerben rakódtak le. A ciklikus felépítésű, több száz méter vastag összlet száraz-félszáraz klíma alatt rakódott le, s vöröses színét a benne finoman eloszlatott hematit elnevezésű vasoxid-ásványnak köszönheti. Alapvetően a formáció szegény ősmaradványokban, de növényi maradványokat és hüllő-nyomfosszíliákat már találtak benne. Keménysége és szépsége miatt a középkor óta kedvelt építő- és díszítőkő.
A Balatonfelvidéki Homokkő Formáció névre hallgató összlet alsó részét tárja fel az Örsi-hegy rétegsora. A rétegsor különféle méretű és összetételű (pl. kvarc, riolit) kavicsokból álló konglomerátummal indul, és felfelé finomodik. A hegy teteje felé már a kavicsos homokkő, majd a homokkő válik uralkodóvá. Az üledékes kőzetek vizsgálata arra enged következtetni, hogy a képződmény egy folyómederben rakódott le. Az egykori folyóvízi eredetű összletet a tektonikai erők emelték a magasba törésvonalak mentén.
Az Örsi-hegy földtani feltárása nehezen megközelíthető, de megtalálása után megkapó panorámában gyönyörködhetünk a Balaton és a Tapolcai-medence irányában.

A feltárás pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt