Mindszent temploma régi idők eseményeiről árulkodik

Az Alföldi Kéktúra Mindszentnél éri el a Tiszát. A városkán átsétálva elhaladunk a Mindenszentek tiszteletére felszentelt római katolikus templom mellett.

A templom első ránézésre olyan, mint az összes többi magyarországi, barokk stílusban épült 18. századi templom. Ám valamiben még is különbözik!
Az épület homlokzatát jobban megfigyelve két lövedéket vehetünk észre a falba fúródva, amely egy rendkívül zavaros történelmi időszakról mesél nekünk. Az I. világháborúból az Osztrák-Magyar Monarchia (így hazánk is) vesztesen került ki, amely a háború után darabjaira hullott. A környező, frissen megalakult “nemzetállamok” hadseregei (pl. csehszlovákok, románok) mohóságuktól hajtva támadást indítottak Magyarország ellen.
A román hadsereg kelet felől nyomult előre 1918 végétől kezdve, majd 1919 tavaszán elérte a Tiszát. A folyó két partján nézett farkasszemet egymással a román és a kommunista Tanácsköztársaság által megszervezett magyar Vörös Hadsereg. A súlyos harcokban szinte romhalmazzá váltak a városok, falvak, ezrek haltak meg.
Mindszent környékén is komoly harcok folytak, melynek során a románokat lövő Vörös Hadsereg által két ízben is találat érte a templomot. A zavaros időknek majd csak 1920-ban lesz vége, amelynek a végkifejlete Trianon lesz.
Hálát adhatunk az égieknek, hogy hogy ma a román-magyar határ ott van ahol, hiszen rosszabb is lehetett volna! A románok ugyanis úgy képzelték, hogy a Tisza lesz az új határ. Ha ez bekövetkezett volna, akkor Debrecen, Nyíregyháza, Békéscsaba is Románia lenne ma!

A templom pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt