Neptuni telér a tatai Kálvária-dombon

A tatai Kálvária-domb a magyar geológia egy klasszikus helyszíne: egy földrajzi helyen szinte az egész Dunántúli-középhegység mezozós (középidei) rétegsora fellelhető és tanulmányozható.

A szépen parkosított geológiai bemutatóhely egy volt kis kőbányában helyezkedik el. A késő-triász és kora-jura képződmények a Kálvária alatti kőzetfalon lelhetők fel, viszont a fiatalabb rétegsor tanulmányozásához már belépőt kell váltanunk. A fotón a késő-triász Dachsteini Mészkő Formáció karbonátos rétegsora szerepel, amelyben egy ún. neptuni telér helyezkedik el. Keletkezése a kora-jurához köthető, amikor is a korábban egységes karbonátplatform tektonikus hatásokra feldarabolódott, s a mészkő hasadékaiba vöröses színű mésziszap hordódott be. Ez már a kora-jura Pisznicei Mészkő Formációhoz tartozik. A laikusok számára jelentéktelennek tűnő kis vöröses ér arról mesél, hogy a tektonikai folyamatok felerősödtek a Tethys medencéjében, Dunántúli-középhegység térségében (is).

A neptuni telérek helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt