Részlet a Lábatlani-kőfejtőből, az anoxikus réteggel

A Duna mellett fekvő Lábatlan egykoron hatalmas cementgyáráról volt nevezetes. Az üzem ma már nem működik, de ennek ellenére a településről számtalan geológiai kirándulás tehető a Gerecse hegység erdőinek mélyére.

Lábatlanból kb. egy órás könnyű sétával érhető el a Tölgyháti-kőfejtő védett területe. A látványos és monumentális felhagyott kőfejtő a Gerecse szinte teljes jura rétegsorát feltárja. A bánya talpán még a késő-triász Dachsteini Mészkő Formáció rétegei bukkannak elő, amelyre a jura formációk következnek. Az itteni jura képződmények általában vörösek, vékonyan rétegzettek, némelyikük agyagosabb, felfelé haladva tűzkövesek. Viszont ezt a szép vörös rétegsort egy vékony feketés-sárgás, pár 10 cm-es képződmény szakítja meg. Vajon mi lehet az? Milyen ősföldrajzi és egyéb változást rögzít ez a rétegsorban?
A kis fekete betelepülés litosztratigráfiai elnevezése a Bakonyból jól és vastagabban ismert Úrkúti Mangánérc Formáció (ÚMF). Itt viszont nem képződtek műrevaló Mn-telepek, hanem csak fekete és sárgás színű, agyagos, megütve frissen bűzt árasztó üledékek. Ez a rétegsorban az alsó-jura (liász) tetejét rögzíti, az ún. toarci korszakot. Ekkor a Gerecse mai területét hordozó lemeztöredék a Tethys-óceán legmélyebb “bugyraiban” helyezkedett el. Ekkor az óceánban mindenütt kimutatható volt egy ún. anoxikus esemény, amely során nem jutott elég oxigén a rendszerbe, ezért sötét színű, reduktív, helyenként lemezes agyag- vagy aleurolitpalák képződtek. A Mecsekben a Réka-völgy “halaspalái” rögzítik ezt az eseményt. A jura végi krízis, az anoxia kialakulása és az élővilág krízisének okai még nem teljesen tisztázottak. A jura betelepülést a krétában tektonikai hatás érte és képlékenyen deformálódott.
Megint szép példáját láthatjuk annak, hogy a köves hogyan képesek mesélni az évszázmilliókkal ezelőtti eseményekről. Mint egy könyv lapjai, úgy tárják fel a régmúlt eseményeit!

A Tölgyháti-kőfejtő helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt