Riolit II.

Név: Szerencsi Riolittufa Formáció Kishutai Riolit Tagozat
Kőzettípus: riolit (folyásos szövetű, azaz litofízás)
Kőzetcsoport: magmás->kiömlési magmás (effuzív)
Ásványos összetétel: káliföldpát (ortoklász), plagioklászföldpát, kvarc, biotit
Kor: miocén (kb. 13–12 millió év)
Felszíni földrajzi előfordulás: Északi-középhegység->Tokaji-hegység
Fotópéldány gyűjtési helye: Regéc, Kerek-kő