A misztikus Római-fürdő a bakonyi erdők mélyén

A Bakony egyik leghosszabb és legnevezetesebb vízfolyása a Gaja, amely Nagyesztergár mellett ered, s közel 100 km megtétele után éri el a Móri-vizet, nem messze Székesfehérvártól. Kanyargós útja során régebben vízimalmok százait hajtotta meg, ma pedig víztározók tucatját táplálja. A Gaja bevágódása több helyen is látványos szurdokvölgyeket hozott létre, amelyek közül mi a Bakonynána melletti Római-fürdővel és az ott kialakult mély szurdokkal foglalkozunk. Kalandra fel!

A Bakony a Dunántúli-középhegység legnagyobb területű és földtanilag legváltozatosabb hegysége. Felépítésében döntően a földtörténeti középidőben (mezozóikumban: triász, jura, kréta) keletkezett tengeri üledékes kőzetek (pl. mészkő, dolomit) vesznek részt, de képviseltetve vannak a fiatalabb korok (pl. eocén, oligocén) képződményei is. A hegység központi tengelyében a középidő legfiatalabb, azaz kréta időszaki kőzetei a meghatározóak. Így van ez a Bakonynána és Jásd közötti területen is, ahol a Gaja látványos szurdokvölgye is kialakult.
A Római-fürdő környezetében egy kréta időszaki karbonátplatformon képződött, világosszürke színű, nagy tisztaságú, vastagpados mészkő fordul elő, amely a Zirci Mészkő Formáció névre hallgat. A mészkő felszínét tanulmányozva észrevehetjük, hogy az egykori sekélytengerben élt kagylók héjmaradványai nagy tömegben preparálódtak ki annak felszínén. Azokat a mészköveket, amelyek döntően egykori élőlények maradványaiból (ún. bioklasztokból) állnak, biogén mészköveknek nevezzük.
A kb. 100 millió évvel ezelőtt kialakult Zirci Mészkőhöz képest a szurdok rendkívül fiatal, “csak” pár millió éves lehet. Kialakulása a Gaja-patak szakaszos bevágódásához köthető, amellyel lépést tartva emelkedett a terület. A Bakonynána és Jásd közötti, kréta mészkövekből álló “köztes tömeget” fiatalabb üledékek fedhették be a szurdok kialakulása közben, amelyet annak kanyargós mivolta is jelez (szakkifejezéssel epigenetikus-antecedens völgytípus).
A Római-fürdőnek nevezett vízesés ott jött létre, ahol jelenleg tart a völgy hátravágódása: ezen a szakaszon a Gaja csak vízesés formájában tudja leküzdeni az útjában álló szintkülönbséget. A sziklás szurdok oldalában, a folyásirány szerinti jobb oldalon tátong a Savanyó Jóska-barlang, amely az egykori betyár búvóhelyéül szolgálhatott.
A Zirci Mészkő felett, a szurdok magasabb szintjében már egy agyagosabb képződmény jelenik meg, amely a Pénzeskúti Márga Formáció névre hallgat. Alapszelvénye a Zsidó-hegy oldalában kereshető fel, nem messze a Római-fürdőtől.

A Római-fürdő pontos helyét és a rovat többi pontját itt találod: Térképnézet

Fotó és szöveg: Veres Zsolt